logo

Splošna pravila in pogoji portala www.boljsaplaca.si

Splošne določbe


Upravljavec spletne strani www.boljsaplaca.si in izvajalec spletnih analiz plač je Alma Career, d.o.o. (v nadaljevanju »ponudnik« ali »upravljavec«), Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana (ID DDV 69560099). Splošna pravila in pogoji portala www.boljsaplaca.si (v nadaljevanju »splošni pogoji«) urejajo pravice in obveznosti ponudnika ter uporabnika ali naročnika pri pregledovanju spletnega mesta www.boljsaplaca.si ter pripravi, naročanju in uporabi analize plač. Veljavni splošni pogoji so uporabnikom dostopni na spletni strani www.boljsaplaca.si. Ti pogoji se občasno dopolnijo in spremenijo, o vsakokratnih spremembah je naročnik obveščen na elektronski naslov, ki ga pusti ob naročilu analize plač. Na spletnem mestu je naveden datum zadnje spremembe in začetek veljavnosti teh sprememb. Prvotni splošni pogoji prenehajo veljati, ko stopijo v veljavo novi splošni pogoji.

Analiza plač (in njeni rezultati) je namenjena izključno za obveščanje naročnika v zvezi z njegovimi dejavnostmi in za njegove lastne namene. Naročnik ne sme posredovati podatkov, pridobljenih z analizo plač, tretjim osebam brezplačno ali proti plačilu, prav tako pa jih ne sme uporabljati v druge namene ali omogočiti, da jih nepooblaščene oziroma tretje osebe uporabijo v druge namene. Brez predhodnega pisnega soglasja ponudnika naročnik ne sme objaviti rezultatov analize plač na svojih spletnih straneh ali v publikacijah, prav tako jih ne sme kopirati ali razmnoževati, zlasti ne za namene trženja naročnikovih proizvodov in storitev. Ponudnik ima pravico zavrniti soglasje iz prejšnjega stavka, zlasti če bi to lahko povzročilo znatno škodo njegovemu ugledu.

Upravljavec spletnega mesta www.boljsaplaca.si vsem obiskovalcem in uporabnikom nudi strokovno in tehnično pomoč uporabe spletnega mesta, in sicer v delovnem času upravljavca, objavljenem na spletnem mestu upravljavca.

Upravljavec si prizadeva, da so vsebine in storitve portala dostopne za uporabo vse dni na leto, 24 ur na dan, razen kadar gre za krajše ustavitve zaradi tehničnih razlogov. Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za kakršnokoli obdobje, brez predhodnega obvestila prekine delovanje portala, če meni, da je to potrebno ali spremeni funkcionalnosti spletnega mesta www.boljsaplaca.si, da bi omogočil boljšo uporabniško izkušnjo. V primeru, da gre za daljše ustavitve ob večjih tehničnih posegih in vzdrževalnih delih (več kot 12 zaporednih ur), se izvajalec zavezuje, da bo o motnjah uporabnike obvestil preko portala do tri dni pred začetkom del, v kolikor bo to mogoče.

Vsak uporabnik z uporabo spletnega mesta www.boljsaplaca.si  sprejema te splošne pogoje in prevzema vso odgovornost, v primeru njihovih kršitev in zlorabe, za kar je lahko tudi odškodninsko in kazensko odgovoren.

Postopek izvedbe naročila analize plač

Pogodbeno razmerje med ponudnikom in naročnikom se vzpostavi s potrditvijo naročila za analizo plač. Naročnik z uporabo storitev v celoti sprejema te splošne pogoje. Za naročnike, ki imajo s ponudnikom sklenjeno pogodbo, so ti splošni pogoji sestavni del pogodbenih določil. Upravljavec uporabnikom, ki so potrošniki po ZVPot (Ur. l. RS, št. 98/2004), zagotavlja vse pravice, ki izhajajo iz ZVPot.

1.    Fizične osebe

Fizične osebe lahko naročijo analizo plač z izpolnitvijo obrazca "Naročilo Analiza plače - Plus". Končna cena za plačilo je vidna pred dokončno potrditvijo naročila. Za uspešno izvedbo naročila mora naročnik navesti veljaven elektronski naslov in sprejeti te splošne pogoje. Naročilo je potrjeno s klikom na gumb "Naročite zdaj". Analiza plače je na voljo izključno po predplačilu. Plačilo se izvede preko predračuna, katerega vam bomo poslali na vaš elektronski naslov. Po plačilu naročene analize, bo ta, skupaj z računom, posredovana na navedeni elektronski naslov. Analize plač so pod zgoraj navedenimi pogoji na voljo zgolj fizičnim osebam.

2.    Pravne osebe

Pravne osebe lahko naročijo storitve spletnega mesta www.boljsaplaca.si v skladu z enim izmed sledečih postopkov:

a)    Pravne osebe lahko naročijo analizo plač z izpolnitvijo obrazca "Naročilo Analiza plače - Pro". Končna cena za plačilo je naročniku vidna pred njegovo dokončno potrditvijo nakupa. Za uspešno izvedbo naročila mora naročnik navesti veljaven elektronski naslov, podatke o podjetju (ime podjetja, matična številka, davčna številka) in sprejeti te splošne pogoje. Naročilo je potrjeno s klikom na gumb "Naročite zdaj". Analizo plače je možno plačati izključno po predplačilu. Plačilo se izvede po predračunu, ki ga prejmete na vaš elektronski naslov. Po uspešno izvedenem plačilu boste na elektronski naslov prejeli račun in naročeno analizo plače.

b)    Pravne osebe lahko naročijo analizo plač tudi preko kontaktnega obrazca. Povpraševanje bo avtomatsko posredovano enemu izmed svetovalcev ponudnika, ki vam bodo pripravili individualno ponudbo.

Cene storitev spletnega mesta www.boljsaplaca.si

Cenik storitev spletnega mesta www.boljsaplaca.si je objavljen na spletni strani ponudnika. Na podlagi navedenega cenika se izoblikuje končna cena naročila. Naročnik je dolžan poravnati račune v navedenih rokih. V primeru zamude plačil si upravljavec pridržuje pravico do zaračunavanja zakonskih zamudnih obresti od dneva zapadlosti terjatve.

Spletno orodje za analizo plač

Spletno mesto www.boljsaplaca.si omogoča dostop do spletnega orodja za analizo plač. Dostop do spletnega orodja lahko zakupijo izključno pravne osebe. Ponudnik naročniku ustvari lasten spletni račun zaščiten z edinstvenim uporabniškim imenom in geslom, ki ga je možno po prejemu spremeniti. Uporabniško ime in geslo za prijavo naročnik prejme na posredovani elektronski naslov. Naročnik se zavezuje, da bo prejeto uporabniško ime in geslo skrbno varoval pred zlorabo in ga ne bo razkrival nepooblaščenim ali tretjim osebam. Ponudnik storitve ne odgovarja za morebitno zlorabo uporabniškega imena in gesla s strani nepooblaščenih oseb, kot tudi ne za morebitno posledično škodo ali zahtevke tretjih oseb zaradi takšne zlorabe. Registrirani uporabniki so odgovorni za dejanja, ki so bila opravljena z njihovim uporabniškim imenom in geslom. V primeru suma zlorabe uporabniškega imena in gesla posredujte vašo prijavo na elektronski naslov [email protected]

Zbiranje, obdelava, uporaba in varovanje osebnih podatkov

Uporabnik lahko spletno stran www.boljsaplaca.si pregleduje brezplačno brez navedbe osebnih podatkov. Za pregledovanje določenih vsebin in uporabo vseh funkcionalnosti pa uporabnik prostovoljno vnese svoje osebne podatke. S posredovanjem osebnih podatkov je uporabnik seznanjen z ravnanjem z osebnimi podatki ter soglaša s temi splošnimi pogoji in izrecno dovoljuje upravljavcu osebnih podatkov, da obdeluje in hrani osebne podatke do njegovega preklica. Podatki o uporabniku se obdelujejo in hranijo na način in v roku s specifičnim ter legitimnim namenom. Upravljavec osebnih podatkov ne bo posredoval nepooblaščenim ali tretjim osebam, v kolikor ni za to pridobil izrecnega soglasja. Upravljavec se zavezuje, da bo osebne podatke uporabljal samo za namen, za katerega so bili zbrani. Upravljavec jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007; »ZVOP-1«). Upravljavca osebnih podatkov sta upravljavec spletnega mesta www.boljsaplaca.si, družba Alma Career, d.o.o., Dunajska cesta 159, Ljubljana, Slovenija in družba Profesia, spol. s. r. o., Pribinova 25, Bratislava, 811 09. Uporabnik lahko od upravljavcev osebnih podatkov kadarkoli zahteva vpogled, dopolnitev, popravek ali trajni izbris svojih osebnih podatkov.

Pravice in obveznosti uporabnika

Funkcionalnosti, za katere je potrebno posredovati svoje osebne podatke (naročilo analize plač), lahko uporabljajo samo osebe starejše od 15. let. Uporabnik s posredovanjem osebnih podatkov izrecno soglaša, da upravljavec njegove osebne podatke uporablja za izvedbo storitev teh spletnih strani ter za pošiljanje elektronskih sporočil za namene neposrednega trženja in obveščanje s področij, ki so relevantna za uporabnika glede na namen spletnega portala www.boljsaplaca.si. Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja elektronskih sporočil s klikom na povezavo ODJAVA, ki se nahaja v vsakokratnem prejetem elektronskem sporočilu. Upravljavec bo v roku 15 dni od prejema obvestila o odjavi ustrezno onemogočil uporabno osebnih podatkov za namen neposredne pošte. Odjava velja za vsa elektronska sporočila razen za tista, ki so povezana z delovanjem spletnega mesta www.boljsaplaca.si in z zagotavljanjem storitve upravljavca.

Uporabnik se zavezuje, da bo:


  • varoval programsko opremo in jo uporabljal le za postopek, ki je predviden za uporabo analize plač;
  • varoval uporabniško ime in geslo, podatke ter vsebino dostopno na spletni strani www.boljsaplaca.si na način, ki bo onemogočal poškodbo ali odtujitev podatkov;
  • redno pregledoval obvestila, ki bi jih poslal ponudnik storitve;
  • upošteval navodila za uporabo sistema analiza plač in veljavno zakonodajo;
  • ponudnika storitve nemudoma obvestil o vseh ugotovljenih nepravilnostih ali netipičnem delovanju sistema analiza plač;
  • ponudnika storitve obvestil o vsaki zlorabi ali sumu zlorabe sistema analiza plač.


Avtorsko delo

Vsebine objavljene na spletnem mestu www.boljsaplaca.si so avtorsko pravno zaščitene. Vsako kopiranje, distribuiranje, spreminjanje, tiskanje ali razširjanje vsebin spletnega mesta www.boljsaplaca.si je brez predhodnega pisnega dovoljenja upravljavca oziroma avtorja vsebin strogo prepovedano. Prav tako ni dovoljeno vključevanje vsebin www.boljsaplaca.si v drugo spletno stran brez predhodnega dovoljenja upravljavca. Vsebine je dovoljeno pregledovati in uporabljati izključno za zasebne namene, če ni drugače opredeljeno v teh splošnih pogojih ali veljavni zakonodaji. Upravljavec dovoljujejo pregledovanje vsebin na spletnem portalu vsem obiskovalcem v skladu s temi splošnimi pogoji, v kolikor obiskovalec ne krši avtorskih pravic, ki izhajajo iz Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/2007; »ZASP«).

Omejitev odgovornosti

Upravljavec in njegovi lastniki ne odgovarjajo za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe oz. nezmožnosti uporabe spletnega mesta www.boljsaplaca.si, zaradi nepravilne uporabe analize plač, zaradi zaupanja v vsebino portala, tehnične neustreznosti programske in strojne opreme ali neznanja in nespretnosti uporabnika oziroma naročnika. Upravljavec in njegovi lastniki ne odgovarjajo za slabo delovanje ali nedelovanje portala zaradi motenj ali nedelovanja internetnega omrežja med uporabnikom in upravljavcem, motenj delovanja portala, ki so posledica višje sile, pozno, pomanjkljivo dostavo ali ne dostavo elektronskih sporočil. Ponudnik storitve si bo prizadeval zagotoviti, da so rezultati analize plač obdelani na podlagi zanesljivih, pravilnih in reprezentativnih podatkov, vendar pa to ne zagotavlja absolutne točnosti in popolnosti analize plač. Analiza plač je po naravi povsem statistična.

Namestitev piškotkov

Namestitev piškotkov na spletnem mestu www.boljsaplaca.si je urejena v skladu z  Zakonom o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/2012; »ZEKom-1«), ki upošteva Direktivo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah (2002/58/ES). Upravljavec spletnega mesta bo shranjeval ali pridobival dostop do podatkov, shranjenih v terminalski opremi uporabnika pod pogojem, da je uporabnik v to privolil. Pred tem je uporabnik jasno in izčrpno obveščen  o upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov. Soglasje uporabnika, ki je podano svobodno in izraža njegovo voljo, upravljavec spletnega mesta pridobi preden se piškotek namesti oziroma se zberejo podatki uporabnika; na podlagi obvestitve uporabnika o pošiljanju in namenu piškotka. Uporabnik je na spletnem mestu www.boljsaplaca.si obveščen, katere informacije se nameravajo shraniti v piškotku, s kakšnim namenom in kakšno je obdobje veljavnosti piškotka, ki ga bo sprejel. Uporabnik je seznanjen, da bo piškotek upravljavcu spletne strani omogočal zbiranje podatkov o obiskovanju drugih spletnih mest, prikazanih oglasov, ipd., uporabniku je podana razlaga o piškotku ter njegovi uporabi ter informacija o poteku spremljanja preko piškotkov. Odločitev o sprejemu piškotka je na strani uporabnika. Za uporabnikov sprejem  piškotka se šteje jasna privolitev (označitev), ki jo uporabnik lahko poda ob uporabi spletnega portala www.boljsaplaca.si ali z jasno izraženim konkludentnim dejanjem. Dejstvo, da je uporabnik sprejel piškotek, se šteje kot veljavno soglasje tudi za poznejše zbiranje podatkov, ki izhajajo iz tega piškotka. Vsak uporabnik lahko upravlja nameščanje in odstranjevanje piškotkov preko svojega brskalnika. Upravljavec spletnega mesta bo uporabnike spletnega mesta obvestil o tem, da poteka spremljanje preko piškotkov.

Prehodne in končne določbe

Upravljavec spletnega portala www.boljsaplaca.si si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni te splošne pogoje.

Za opravljanje storitev v skladu s temi pogoji se uporablja pravo Republike Slovenije. Morebitne spore, nesoglasja ali pritožbe v zvezi z uporabo portala www.boljsaplaca.si bosta naročnik in upravljavec spletnega mesta reševala sporazumno. V primeru, da sporazumna rešitev ne bo mogoča, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Z uporabo storitev portala www.boljsaplaca.si se šteje, da je uporabnik seznanjen s temi splošnimi pogoji in da z njimi soglaša.


Upravljavec spletnega mesta www.boljsaplaca.si :

Alma Career, spletno oglaševanje, d.o.o.

Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana (ID DDV 69560099)


Ljubljana, 1.8.2021
Deloglasnik.si

Primerjajte svojo plačo

Pridobite brezplačno prilagojeno primerjavo plač.

Primerjaj svojo plačo